مشخصات فنی
فشار آب مصرفی0/15 تا 10 بار
قابلیتمدل های جدید بعنــوان دســتگاه ترکیبــی گرمایشــی و بــرای ایجــاد گرمایــش و تولیــد آب گــرم مصرفــی،عملکرد راه اندازی گرم،نصــب ســریع بخاطــر وجــود بســت دیــواری قابــل تنظیــم و لولــه بــرش خورده،تعمیر و نگهداری آسان بخاطر بدنه 3 تکه
حداقل فشار کاری0/5 بار
برق مصرفیتکفاز
حداکثر فشار کاری3 بار
نوع پکیجفن دار دومبدل
حداکثر دمای آبگرم مصرفی62 درجه سانتیگراد
نوع پمپ سیر کولهپمپ دو مرحله ای با تغییرات دستی / اتوماتیک
حجم منبع انبساط10 لیتر
حداکثر دبی آبگرم بهداشتی13/4 لیتر بر دقیقه
ظرفیت حرارتی28/9 کیلووات
نوع سوختگاز
موقعیت نصبدیواری
مساحت تحت پوشش مسکونی176 متر مربع در ارتفاع نرمال سه متر
وزن و ابعاد
وزن41 کیلوگرم
سایز اتصالات مدار گرمایش3/4 اینچ
سایز لوله آبگرم مصرفی1/2 اینچ
سایز لوله گاز3/4 اینچ
ابعاد338*440*800 میلیمتر
قطر دهانه دودکشدوجداره 100*60 میلیمتر
 

امتیاز کاربران به پکیج وایلانت فن دار 28000 مدل VUW 282/5-5


جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.