آدرس:ایران - تهران - خیابان طالقانی ، بین خیابان مفتح و ملک الشعرا مجتمع اداری تجاری دانش پلاک ۱۵۳

Addres: Unit 153, Danesh Building, After Mofateh cross,Talegani st,Tehran, Iran

Tell:                           021 88810421

Tell:                           021 88824001

Email:                Sale@payadama.com

 
 
 
  Captcha