پرداخت غیر حضوری:

مشتریان محترم میتوانند مبلغ واریزی مورد نظر را از طریق موبایل بانک ، اینترنت بانک و ...  به یکی از حساب های ارائه شده توسط  شرکت واریز نمایند.

 

پرداخت حضوری:

شرکت پایا دما این امکان را فراهم آورده که مشتریان محترم بتوانند جهت حصول اطمینان بیشتر در محل دفتر حضور پیدا کرده و پرداخت حضوری داشته باشند.پرداخت در محل:

پرداخت در محل برای محصولات غیر سفارشی، با مبلغ کمتر از ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال امکان پذیر است.