پایا دما برای راحتی مشتریان، ارسال محصولات را با توجه به حجم و وزن محصولات و یا به انتخاب مشتریان محترم به وسیله پیک موتور، وانت بار، کامیون، باربری بین شهری و یا حمل و نقل هوایی انجام میشود.