ارسال محصولات با توجه به حجم و وزن محصولات ویا به انتخاب مشتریان به وسیله پیک موتور،وانت بار،کامیون،باربری بین شهری و یا حمل ونقل هوایی انجام میشود.