محصولات خریداری شده از شرکت پایا دما دارای ضمانت شرکت تولید کننده یا وارد کننده یا شرکت های طرف قرارداد آنها هستند.

برخی محصولات خارجی یا ایرانی در کل فاقد ضمانت هستند و لذا در زمان خرید به این نکته توجه کافی را داشته باشید.