محصولات خریداری شده دارای ضمانت شرکت تولید کننده یا واردکننده یا شرکت های طرف قرارداد آنها هستند.

برخی محصولات خارجی ویا ایرانی در کل فاقد ضمانت هستند و لذا در زمان خرید به این نکته توجه کافی را داشته باشید.