مشعل گرم ایران

مشعل گرم ایران

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه 1399/05/01 ساعت 15:25

مشعل گرم ایران GARMIRAN Burner

مشعل گرم ایران به پنج نوع مشعل گازسوز،گازوئیل سوز ،دوگانه سوز( گاز و گازوئیل) ،مازوت سوز،سه گانه سوز( گاز،گازوئیل و مازوت)با ظرفیت حرارتی از حداقل 53.000 تا حداکثر 7.800.000 کیلوکالری بر ساعت تولید می شود. مشعل گرم ایران در مدل های مختلف بنا به سفارش تا ظرفیت 30.000.000 کیلوکالری بر ساعت نیز امکان تولید دارد.

مشعل گرمیران تا ظرفیت 700.000 به صورت بدنه یکپارچه و از ظرفیت 700.000 تا 6.200.000 به صورت بدنه یکپارچه با قابلیت باز شدن به صورت لولایی و در ظرفیت های بالاتر به دلیل نیاز به هوای احتراق با حجم بالا ،وزن و قدرت الکتروموتور بدنه به صورت دو تکه و در اصطلاح  هوا جدا با محل استقرار الکتروفن روی شاسی زمینی طراحی و تولید می شوند.

مشعل گازی گرم ایران

مشعل های گازی گرم ایران از ظرفیت 53.000 تا 7.800.000 و بنا به سفارش تا ظرفیت 15.300.000 کیلوکالری بر ساعت قابلیت تولید دارند.مشعل گازی گرم ایران از ظرفیت 53.000 تا 550.000 به صورت تک مرحله ای با دمپر تنظیم دستی و از ظرفیت 700.000 تا ظرفیت 3.300.000 به صورت دو مرحله ای با دمپر تنظیم هوای اتوماتیک با  سرو و موتور و در ظرفیتهای بالاتر تا 6.200.000 به صورت سه مرحله ای و در ظرفیت های بالاتر به صورت مدولیتینگ تولید و عرضه می شوند.

الکتروموتور مشعل های گازی گرمیران از ظرفیت 32 تا 100 کیلووات برای ظرفیت های مختلف مشعل،متفاوت است.

تمامی مدل های گازی مشعل گرمیران دارای خط گاز هستند و نیاز به تهویه خط گاز مجزا در زمان خرید نمی باشد.

سیستم کنترل مشعل گازی گرم ایران تا ظرفیت 550.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت  رله  وپایه رله  نصب شده روی دستگاه است اما در ظرفیت های بالاتر دستگاه دارای تابلو برق نصب شده روی دستگاه یا تابلو برق های بزرگتر به صورت مجزا می باشد.

شرکت گرمیران انواع دیگر از مشعل های گازی را جهت کاربری های صنعتی خاص تولید می کند که ازنمونه های آن می توان به دو مورد مشعل گازسوز توربو با ظرفیت حرارت 2.000.000 تا 7.000.000 کیلوکالری بر ساعت و مشعل کوره با ظرفیت حرارتی 1.000.000 تا 6.000.000 کیلوکالری بر ساعت اشاره نمود.

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران 

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران  از ظرفیت 53.000 تا ظرفیت 7.800.000 و بنا به سفارش تا ظرفیت 15.300.000 کیلو کالری برساعت تولید می شوند.

مشعل گرم ایران تا ظرفیت 340.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت یک مرحله ای با تنظیم هوای دستی بدون سرو وموتور و از ظرفیت 450.000 تا 3.300.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت 2 مرحله ای دارای سرو وموتور و دمپر هیدرولیک و تنظیم دو مرحله ای اتومات هستند.مشعل گازوئیل سوز گرم ایران از ظرفیت 4.400.000 تا 6.200.000 در سه مدل به صورت سه مرحله ای و از ظرفیت 6.700.000 کیلوکالری به بالا به صورت مدولیتینگ          با تنظیم چند مرحله ای تولید می شوند.

سیستم کنترل مشعل گازوئیلی گرم ایران تا ظرفیت 550.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت رله و پایه رله تعبیه شده روی دستگاه می باشد. و در ظرفیت های بالاتر دارای تابلو برق مخصوص نصب شده روی دستگاه  و یا به صورت جداگانه تحویل خواهد شد .

مشعل دوگانه سوز گرم ایران

مشعل دو گانه سوز گرم ایران (گاز و گازوئیل) از ظرفیت حرارتی حداقل 50.000 تا حداکثر 15.300.000 کیلوکالری بر ساعت قابلیت تولید دارد.

مشعل دوگانه سوز گرم ایران تا ظرفیت 340.000 کیلوکالری بر ساعت از نوع تک مرحله ای و با تنظیم هوای دستی و از ظرفیت 45.000 تا 3.300.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت دو مرحله ای با موتور دمپر اتومات تنظیم هوا و در ظرفیت های بالاتر تا 6.200.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت سه مرحله ای تولید می شود.

مشعل دو گانه سوز گرم ایران در ظرفیت های بالاتر تا 15.300.000 کیلوکالری به صورت مدولیتینگ چند مرحله ای تولید و عرضه می شوند.

تمامی مدل های مشعل دو گانه سوز گرم ایران دارای خط گاز در زمان تحویل دستگاه می باشند.

ردیف

سری

برند

 

ظرفیت حرارتی

واحد

1

GND307 BC

گرم ایران

 

800,000 - 270,000

کیلوکالری بر ساعت

2

GND309 BC

گرم ایران

 

950,000 - 300,000

کیلوکالری بر ساعت

3

GND312 BC

گرم ایران

 

1,550,000 - 320,000

کیلوکالری بر ساعت

4

GND315 BC

گرم ایران

 

2,000,000 - 450,000

کیلوکالری بر ساعت

5

GND330 BC

گرم ایران

 

3,100,000 - 550,000

کیلوکالری بر ساعت

مشعل مازوت سوز گرم ایران

مشعل مازوت سوز گرم ایران  از ظرفیت 700.000 تا 15.300.000  کیلوکالری بر ساعت به دو صورت یکپارچه و هواجدا تولید می شود که دارای پیش گرمکن مازوت هستند.

مشعل مازوت سوز گرمیران به دلیل ظرفیت حرارت بالا تا ظرفیت 2.700.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت دو مرحله ای با تنظیم هوای اتوماتیک به وسیله سرووموتور است در ظرفیت های بالاتر تا 6.200.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت سه مرحله ای و از ظرفیت 6.700.000 کیلوکالری به بالا به صورت  مدولیتینگ چند مرحله ای تولید و عرضه می شوند.

تمامی مدل های مشعل مازوت سوز گرم ایران دارای تابلوبرق مدارفرمان و پمپ سوخت رسان سانتک هستند.

مشعل سه گانه سوز گرم ایران 

مشعل سه گانه سوز گرم ایران از ظرفیت 700.000 تا 15.300.00 به دو صورت یکپارچه و هواجدا به همراه تابلو برق مربوطه،خط گاز در تمامی مدلها متناسب با ظرفیت مشعل و مبدل پیش گرمکن مازوت تولید و عرضه  می شوند.

مشعل سه گانه سوز گرم ایران تا ظرفیت 3.300.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت دو مرحله ای با دمپر و سروو موتور اتوماتیک جهت تنظیم هوای احتراق، و در ظرفیت های بالاتر تا 6.200.000 کیلوکالری بر ساعت به صورت سه مرحله ای ودر مدل های بعدی تا ظرفیت 15.300.000 کیلوکالری به صورت مدولیتینگ باتنظیم چند مرحله ای اتوماتیک تولید می شوند.

از مشعل سه گانه سوز هوا جدا در ظرفیت های بالا در مصارف نیروگاهی جهت تولید بخار با ظرفیت بالا ،بخار فوق داغ ،کارخانجات سیمان ،ذوب آهن وتولید آلومینیوم و مس استفاده می شود.

 

ردیف

سری

برند

 

ظرفیت حرارتی

واحد

1

GNT506

گرم ایران

 

700,000 - 180,000

کیلوکالری بر ساعت

2

GNT510

گرم ایران

 

1,200,000 - 300,000

کیلوکالری بر ساعت

3

GNT515

گرم ایران

 

1,200,000 - 300,000

کیلوکالری بر ساعت

4

GNT508

گرم ایران

 

830,000 - 270,000 

کیلوکالری بر ساعت

5

GNT520

گرم ایران

 

2,200,000 - 450,000

کیلوکالری بر ساعت

6

GNT525

گرم ایران

 

2,700,000 - 450,000

کیلوکالری بر ساعت

7

GNT530

گرم ایران

 

3,300,000 - 550,000

کیلوکالری بر ساعت

8

GNT540

گرم ایران

 

4,400,000 - 700,000

کیلوکالری بر ساعت

9

GNT550

گرم ایران

 

5,300,000 - 1,000,000

کیلوکالری بر ساعت

10

GNT560

گرم ایران

 

6,200,000 - 1,500,000

کیلوکالری بر ساعت

 

مشعل کوره گرم ایران 

مشعل کوره گرم ایران که با سوخت گاز طبیعی ،گازوئیل ،مازوت،سوخت های مایع بازیافتی کار می کند بدون فن و دارای سیستم آتمسفریک است.مشعل کوره گرم ایران با استفاده از فولاد ریخته گری تهیه شده است. قابلیت تحمل دما تا 1200 درجه سانتی گراد را دارا می باشد و مناسب برای نصب در کوره است.

به دلیل ساختار ساده این مشعل تعمیر و نگهداری مشعل کوره بسیار ساده و آسان و کم هزینه است.

از قابلیت های مشعل کوره گرم ایران می توان به مدولار بودن در هر دو سوخت مایع و گاز و همچنین قابلیت استفاده از سیستم بلوور(دمنده) مرکزی اشاره نمود .

 

بیشتر
حذف همه
(نمایش 40 - 1 محصول از 153)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

کاتالوگ مشعل گرم ایران